Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων Τα ατομικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και ΑΦΜ του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

2. Βασική αρχή Το μέλος συναινεί ότι η ksyla.gr και οι προσληφθέντες από την ksyla.gr βοηθοί ή/και συνεργάτες/υπεργολάβοι θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα μέλους (π.χ. αναφορικά με το λογιστικό διακανονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων), και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της αγοράς ksyla.gr. Αυτό αφορά κυρίως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το ΑΦΜ και την ημερομηνία γέννησης του μέλους. Επίσης αναφορά με την ιδιότητά του ως μέλους και την πρόσβασή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το ksyla.gr ή συνεργάτη/υπεργολάβο αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του ksyla.gr κατά την εγγραφή του ή/και οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ίδιο το μέλος καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το τυχόν υπόλοιπο ποσό οφειλής προς το ksyla.gr.

3. Δεδομένα χρήσης Το μέλος συναινεί ότι η ksyla.gr θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση της ksyla.gr, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την αγορά και την παρουσία της σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια της αγοράς. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser)(π.χ. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows XP), το όνομα χώρου (π.χ. go.sunrise.gr) και τη διεύθυνση IP.

4. Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων μέλους Το μέλος συναινεί ότι η ksyla.gr θα δημοσιεύει το όνομα μέλους, την ημερομηνία εγγραφής, το προφίλ αξιολόγησης και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από το μέλος σχόλια αξιολόγησης για άλλα μέλη της ksyla.gr σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

5. Δημοσιοποίηση προσφορών στην αγορά Το μέλος συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει κατά τη δημιουργία μιας προσφοράς ή στο πλαίσιο της λειτουργίας αξιολόγησης. Επιπλέον, το μέλος συναινεί ότι το όνομα χρήστη καθώς και ο τόπος κατοικίας του θα είναι ορατά, όταν κάνει προσφορά από την ιστοσελίδα της ksyla.gr.

6. Πρόσθετη δημοσιοποίηση προσφορών Η ksyla.gr έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει προσφορές και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ksyla.gr σε άλλες πλατφόρμες, καθώς και σε άλλα μέσα (π.χ. εφημερίδες), προσαρμόζοντας εν ανάγκη τη μορφή τους.

7. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς Το μέλος συμφωνεί ότι η ksyla.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία). Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, η ksyla.gr θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο info@ksyla.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

8. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις Το μέλος συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η ksyla.gr θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης της ksyla.gr.

9. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η ksyla.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

10. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

11. Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής Το μέλος συναινεί ότι τα στοιχεία που αφορούν προσφορές που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για προσφερόμενα προϊόντα, τον τόπο κατοικίας και τον ταχυδρομικό κώδικα του μέλους, τις προσφορές τιμών που κατέθεσε κ.λπ.) θα εμφανίζονται στην αγορά της ksyla.gr ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας προσφοράς. Επιπλέον, το μέλος συναινεί στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων του για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς πέρα από τη λήξη της συνδρομής του. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι οι ληφθείσες ή κατατεθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους θα συνεχίσουν να είναι ορατές και ότι θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.

12. Cookies Η ksyla.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του site, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το Ν 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση «cookies», εσείς θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Θα επηρεάσει μόνο την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε εμείς για τις εσωτερικές μας αναφορές.